Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ολοκληρωμένες λύσεις κατασκευής

Η μακρόχρονη εμπειρία σε έργα μεγάλου μεγέθους και ποικιλίας οδήγησε στη σύσταση της “buildme” (Αδαμαντόπουλος Μιχάλης & Σια Ε.Ε). Ο στόχος της είναι να καλύπτει όλες τις ανάγκες τεχνικών έργων και υπηρεσιών.

Βασικός μας στόχος είναι η συνολική αντιμετώπιση του κάθε έργου ως ξεχωριστό αντικείμενο.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες κατασκευής και διαχείρισης έργων

Η Buildme παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την κατασκευή τεχνικών έργων:
• Συντονισμός και γενική επίβλεψη μελετών για σύνταξη φακέλου πολεοδομικής άδειας
• Μελέτη εφαρμογής
• Σύνταξη προϋπολογισμού / επιμετρήσεις
Κατασκευή Έργων:
• Διαχείριση Έργου / Project Managment
• Ολοκληρωμένη κατασκευή τεχνικών έργων («με το κλειδί στο χέρι»)
• Επίβλεψη και συντονισμό κατασκευής (construction management)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Η σωστή διαχείριση ενός έργου, ανεξαρτήτως μεγέθους, είναι προς όφελος του ιδιοκτήτη - χρήστη ειδικά εάν ο παράγοντας χρόνος είναι ιδιαίτερης σημασίας. Ο σωστός προγραμματισμός-συντονισμός-διαχείριση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και παραγόντων είναι απαραίτητο εργαλείο ώστε το αποτέλεσμα να είναι η έγκαιρη , ποιοτική και εντός προϋπολογισμού κατασκευή του έργου . Η διαχείριση περιλαμβάνει την επίβλεψη-συντονισμό όλων των επιμέρους τμημάτων ενός έργου.


• Ανάλυση Έργου / Σχεδιασμός
• Μελέτη / Μελέτη εφαρμογής
• Σύνταξη προϋπολογισμών, κοστολογίων, Συμβατικών Τευχών κ.λ.π.
• Σύνταξη χρονοδιαγράμματος
• Παραγγελίες Υλικών
• Επίβλεψη / Συντονισμός κατασκευής , Εφαρμογή μελέτης , Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος
• Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή εργασιών και υλικών
Η εταιρία μας διαθέτει την εμπειρία για την σωστή διαχείριση ενός έργου και έχει όλους τους απαραίτητους συνεργάτες για την καλύτερη δυνατή εκπλήρωση όλων των παραπάνω παραγόντων και τις απαιτήσεις του πελάτη.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

211 0101 692

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η εμπειρία του προσωπικού της “buildme” σε απαιτητικά έργα και η συνεχής ενασχόληση του μόνο με το κατασκευαστικό αντικείμενο και την διαχείριση αυτού, καταστούν την εταιρία μας ικανή για την ανάληψη και ολοκλήρωση έργων στους επιθυμητούς χρόνους.

Η εταιρεία μας έχει την δυνατότητα να αναλάβει την κατασκευή ολοκληρωμένων τεχνικών έργων («με το κλειδί στο χέρι») , ή να αναλάβει την επίβλεψη – επιστασία της κατασκευής συνεργαζόμενη με τον ιδιοκτήτη και Κύριο του έργου.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

211 0101 692

ΠΕΛΑΤΕΣ – ΕΡΓΑ

Ενδεικτικά αναφέρουμε πελάτες των έργων που έχουμε αναλάβει και ολοκληρώσει με επιτυχία και παρουσιάζουμε φωτογραφίες από πρόσφατα έργα:

• STANLEY HOTEL
• AMARILIA HOTEL
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
• AEGEAN CAPITAL
• VOLTALIA
• ΑΦΟΙ Γ ΚΟΥΡΗ
• Ιδιώτες ιδιοκτήτες διαμερισμάτων ή μονοκατοικιών

Ξενοδοχείο Stanley, Μεταξουργείο

Περισσότερα

Μονοκατοικίες & Διαμερίσματα

Τράπεζα της Ελλάδος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τεχνική εταιρεία

Στοιχεια επικοινωνιας