Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ολοκληρωμένες λύσεις κατασκευής

Η μακρόχρονη εμπειρία σε έργα μεγάλου μεγέθους και ποικιλίας οδήγησε στη σύσταση της “buildme” (Αδαμαντόπουλος Μιχάλης & Σια Ε.Ε). Ο στόχος της είναι να καλύπτει όλες τις ανάγκες τεχνικών έργων και υπηρεσιών.

Η buildme λειτουργεί με τη λογική αντιμετώπισης ενός έργου σε όλα τα επίπεδα συνδυάζοντας τη μελέτη του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου με την κατασκευή.

Βασικός μας στόχος είναι η συνολική αντιμετώπιση του κάθε έργου ως ξεχωριστό αντικείμενο

Συγκεκριμένα, η buildme είναι μια Τεχνική Εταιρεία που έχει μεγάλη εμπειρία τόσο στον τομέα κατασκευής Ιδιωτικών Έργων, όσο και στην παροχή τεχνικών υπηρεσιών, την παροχή Υπηρεσιών διαχείρισης Έργων – Project Management και στις  Μελέτες Ιδιωτικών Έργων.

Η buildme παρέχει ολοκληρωμένες τεχνικές υπηρεσίες (μελέτη, διαχείριση, κατασκευή). Διαθέτει ένα κεντρικό πυρήνα δυναμικού 5 ατόμων (4 μηχανικοί & 1 εργοδηγός) και βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τη συστεγαζόμενη εταιρία DnA Engineers O.E και άλλες εξειδικευμένες εταιρίες μελετών στο χώρο των ηλεκτρομηχανολογικών, της αρχιτεκτονικής, διακόσμησης και αρχιτεκτονικής τοπίου.

Οι προαναφερόμενες συνεργασίες είναι σταθερές και μακροχρόνιες, σχέσεις που έχουν δοκιμαστεί σε μια ποικιλία δύσκολων έργων προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

BUILDME

Η εταιρεία BUILDME διαθέτει το παρακάτω ανθρώπινο δυναμικό:

Μιχάλης Αδαμαντόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε ΜSc (ιδιοκτήτης)

Κωνσταντίνος Ρέντζος

Πολιτικός Μηχανικός

Άγγελος Τζίμας

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

Δημήτριος Ρέρρας

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

Πέτρος Τσίκας

Εργοδηγός

Μαρία Τζιτζιβάκου

Γραμματειακή υποστήριξη

Igor Polovina

Οδηγός/βοηθός εργοταξίου

Δήμητρα Τσάμη

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc

Εμμανουήλ Λαουτάρης

Αρχιτέκτων Μηχανικός, MSc

Αικατερίνη Ζυγογιάννη

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Αθανασία Κουσούλα

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc

Νικόλαος Βαρύτης

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Κων/νος Κοντογιάννης

Σχεδιαστής – Διακοσμητής

Ιάκωβος Διαμαντόπουλος

Σχεδιαστής

Δημήτρης Αξής

Asset Management Assistant

Γεώργιος Λιόκαυτος

Πτυχ. Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Σταυρούλα Καραπέτσα

Πτυχ. Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Παναγιώτα Κοσμά

Πτυχ. Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.