Καταστήματα & Γραφεία

Καταστήματα & Γραφεία


Project Description
Η buildme έχει αναλάβει και ολοκληρώσει τα τελευταία χρόνια την πλήρη ανακαίνιση/κατασκευή γραφείων (με δική της μελέτη ή συνεργατών της ). Ενδεικτικά:
  • Μετατροπή καταστήματος σε χώρο για κέντρο ψυχοκινητικής αγωγής. Ανακαίνιση
  • Μετατροπή bar σε χώρο γραφείων
  • Πλήρη ανακατασκευή γραφείων 100 μ2 στο Παγκράτι .