Μικρά ξενοδοχεία & Airbnb

Μικρά ξενοδοχεία & Airbnb


Project Description

Η εταιρεία “buildme” έχει αναλάβει και ολοκληρώσει σαν μελετητής και εργολάβος πληθώρα ανακαινίσεις υφιστάμενων μικρών ξενοδοχείων ή διαμερισμάτων σε Airbnb συνολικού προϋπολογισμού 200.000 €