Αφοι Γ. Κουρή

Αφοι Γ. Κουρή


Project Description

Αφοι Γ Κουρή:

Μετατροπή / Κατασκευή τμήματος αποθήκης σε επαγγελματικό χώρο κουζίνας και παρουσίασης


Project Details
  • Client:

    Αφοι Γ. Κουρή