Τράπεζα της Ελλάδος

Τράπεζα της Ελλάδος


Project Description

Παροχή τεχνικών υπηρεσιών προς την DnA Engineers (ανάδοχος) σε έργα αναβάθμισης και ανακαίνισης κτιρίων της συνολικού προϋπολογισμού 430.000€:

  • Ανακαίνιση όψεων σε καταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδας στην Καλαμάτα, στον Βόλο και το κεντρικό κατάστημα
  • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και κατασκευή στεγάστρου στο κατάστημα της Λάρισας
  • Εργασίες αποκατάστασης δομικών στοιχείων στο χώρο του μηχανοστασίου και εργασίες υγρομόνωσης του προαύλιου χώρου του κεντρικού κτιρίου της Τράπεζας
  • Αναδιαμόρφωση χώρων ιατρείων στο ισόγειο κτιρίου
  • Αντικατάσταση στέγης σκηνής θεάτρου Ολύμπια και δικτύου σωληνώσεων και φρεατίων αποχέτευσης

Project Details
  • Client:

    Τράπεζα της Ελλάδος